Burs Tüzüğü

 BURS TÜZÜĞÜ 

A. GENEL 
A .1 Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), orta ve yüksek öğrenim öğrencilerine iki tür burs verir. Bunlar, Başarı Bursu ve Destek Bursu’dur. Bu burslar öğrencinin başarısı ve ihtiyaç durumuna göre aylık ve/veya eğitim harcı bursu olarak tayin edilir. Ayrıca sadece
A.2 Burs hakkı elde edilebilmek için, öğrencinin “Genel Şartlara” uyması gerekir.
A.3 Her yıl verilecek burs sayısı ve türü Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
A.4 Burs süresi, bir ders yılıdır. Öğrencinin başarısı ve Vakfın olanakları dikkate alınarak burs düzenlemeleri yapılır. Olanaklar kısıtlı ise daha önce burs alanlara “Burs Genel Şartları’na” uygunluğu sürdüğü taktirde bir sonraki ders yılı için öncelik verilir.
A.5 Akademik Başarı’larının ayni veya eşit olduğu hallerde, öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımı dikkate alınır.
A.6 Aylık burslar ile kısmi veya tam okul harcı bursları günün koşullarına göre KTEV Mütevelli Heyeti tarafından her yılın Ağustos ayı toplantısında değerlendirilir.
A.7 Yaz tatili süresince burs verilmez.
A.8 Bursun türü, miktarı ve ne kadarının karşılıksız, ne kadarının karşılıklı (öğrencinin gelir elde etmeye başlamasından sonra küçük taksitlerle geri  ödenmek üzere) olacağını,  KTEV Mütevelli Heyeti her yılın en geç Eylül ayı sonunda bunları o dönemdeki finansal maliyetleri de dikkate alarak belirler ve ilan eder.
B. GENEL ŞARTLAR 
Burs Hakkı Elde Edebilmek İçin Öğrencinin; 
B.1 KKTC Yurttaşı olması,
B.2 Ailece KKTC’de ikamet ediyor olması (Yurt dışında Devlet Görevinde bulunanların çocukları KKTC’de ikamet ediyor sayılır.)
 B.3  Öğrenim göreceği bölüme kesin kayıt yaptırmış olması,
B.4 Ayni düzeydeki ikinci bir okulda öğrenim görmemiş olması,
B.5 Herhangi başka bir kaynaktan burs veya benzeri ödenek ve/veya yardım almaması,
B.6 Ders yılı içinde “Burs Tüzüğü”Genel Şartları’na ters düşmemesi,
B.7 Üniversite Öğrencisi erkek adaylarının askerlik tecili yaptığını belgelemesi gerekir. Hiç askerlik yapamayacak olanların Sağlık  Kurulu raporu ile bu durumu kanıtlayanlara bu madde uygulanmaz.
C. BAŞARI BURSU 
Orta Öğrenim 
C.1 Başarı Bursu için kıstas öğrencinin başarısıdır.
C.2 Başarı Bursu için  giriş sınavlarında ilk %5’e yerleşen öğrencilerden ve/veya öğrenim sırasında yıllık akademik ortalaması 10 tam puan üzerinden 9.5 ve üzeri olan öğrencilerden başvuru kabul edilir.
YÜKSEK ÖĞRENİM 
C.5 Yüksek Öğrenim Bursu için, ÖSS sonuçlarına göre KKTC dahilinde (Fen, Sosyal, Matematik, Türkçe – Matematik, Yabancı Dil,    Türkçe-Sosyal)  ilk %2’ye yerleşen ve herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden başvuru kabul edilir.
D DESTEK BURSU 
  Orta Öğrenim 
D.1 Genel şartlara uyan ve muhtaç olan Orta Öğretim öğrencilerine  verilir.
D.2 Orta Öğrenim okullarında öğrenim gören ve bir önceki öğrenim yılında, yıllık akademik ortalaması 10 tam puan üzerinden 7.0 ve üzeri olan öğrencilerden başvuru kabul edilir.
YÜKSEK ÖĞRENİM 
D.4 Genel şartlara uyan ve Yüksek Öğrenim yapan ve/veya yapmaya hak kazanan muhtaç öğrencilere verilir.
D.5 Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın o öğretim yılı için belirlediği alanlar ile ilgili bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden başvuru kabul edilir.
 D.6  Üniversite veya muadili kurumlarda öğrenim gören ve sömestir akademik ortalaması 4.00 tam puan üzerinden 2.75 ve üzerinde olan öğrencilerden başvuru kabul edilir.
D.7 Burs hakkı kazanan öğrencilere yıllık okul harcının bir kısmı veya tümü kadar harç katkısı verilir.
 E. BAŞVURU FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
E.1 Başvuru Formu’nun “Ailenin Özel Diyecekler” bölümü değerlendirilirken seçeneklerden sadece bir tanesi ve en yüksek puanı olan baz alınarak değerlendirilecektir.
E.2 Başvuru Formu’nun “Ailenin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler” bölümü, evdeki mevcut kişi sayısı dikkate alınarak değerlendirilecektir.