Senet

KTEV VAKIF SENEDİ

 

Madde 1: Bu senedin 4. maddesinde isim ve adresleri bulunan kişiler tarafından Vakfın ilk kuruluş varlığı olarak K.T. KOOPERATIF MERKEZ Bankası 47953 numaralı hesabına 15.000.000.- TL  (on beş milyon Türk Lirası) yatırılarak tahsis ve hapsedilmiş ve “K. T. EĞİTİM VAKFI” adı ile bir vakıf kurulmuştur.
Madde 2:Vakfın Amacı:
 1. Bilim, Kültür, Sanat ve Eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
 1. Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda;

 

 1. Kurumların ihtiyacı olan araç ve gereçlerin sağlanmasına,

 

 1. Ders ve yardımcı ders kitabı vb. basılı eğitim malzemelerinin hazırlanması   ve sağlanmasına,

 

 1. Öğrencilerin eğitim, öğretim, sağlık vb. her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, hazırlanacak özel yönetmeliğine uygun olarak öğrencilere burs vermek,

 

 1. Her çeşit ve seviyede eğitim kurumlarımızla öğretmen evlerinin açılmasına, bina ve tesislerin yapım, bakım ve onarımlarına yardımcı olmak,

 

Ç. Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenlerini, eğitim etkinliği artırıcı çalışmalarda bulunmaya teşvik etmek ve bu konuda başarı gösterenleri ödüllendirmek,

 

 1. Eğitim Kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanım ve işletimine yardımcı olmak,

 

 1. Eğitim Kurumlarıyla iş ve endüstri arasında kurulacak işbirliğini desteklemek ve bu konuda yardımcı olmak,

 

 1. Eğitim ve öğretim konularında yayım ve yayıncılık yapmak ve yaptırmak,

 

 1. Konferans, seminer, panel, açık oturum vb. etkinlikler düzenlemek,

 

Ğ.  Yerli ve yabancı uzmanlara çalışmaları yaptırmak suretiyle Bakanlığa  yardım             ,             etmek ve destek olmak,

 

 1. Eğitim, öğretim ve yönetim konularında araştırma geliştirme çalışmaları yapmak; yaptırmak, mevcut eğitim teknolojisini geliştirmek veya yeni eğitim teknolojisi arayışlarına yönelmek.
Madde 3:  Vakf’ın Amacına Ulaşabilmesi için Yapabileceği Tasarruflar: Amaca ulaşmak için Vakfın, yasal sınırlamalar bağlı kalmak kaydıyla, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasaruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, gelirlerini ve karlarını tahsil veya sarfa; Vakfın, mal varlığına dahil, bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak koşulu ile mali bağış ve vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini, obligasyonlarını veya diğer bir hak ve alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil etmeye ve sarfa; Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan vakıflarla işbirliği yapmaya, kurulmuş ve kurulacak vakıfların yönetimini kabul etmeye, vakıfları devralmaya ve K.T. Eğitim Vakfı’na katılma kararlarını kabule, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin etmek için onlarla anlaşmalar akdetmeye; amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa;Taşınmaz intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule,Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya;Vakıf gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesislerini kurmaya, işletmeye, milli eğitim kurumlarının üretim ve hizmet ile ilgili tesislerinin işletilmesine katkıda bulunmaya;

Velhasıl, vakıf amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, izinli ve yetkilidir.

Madde 4 :Vakfın Mal Varlıkları
 1. a.      Vakfın kurucuları tarafından bu senetle kurulan vakfa kuruluş işlemleriyle birlikte yapılan ve K. T. KOOPERATİF MERKEZ Bankasında muhafaza altına alınan ivazsız kazandırmalar. Asağıda adı, soyadı ve adresleri yazılan kişiler, Vakıf kuruluşu için belirtilen meblağı tahsis ve tediye etmiştir.

 

Adı -Soyadı:                                          Adresi:

                                           1.          

Mehmet Ali TALAT Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Lefkoşa

                                           2.          

Mustafa ÖZGÜ Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Lefkoşa

                                           3.          

Günay ÇERKEZ 100 Bedreddin Demirel Cad.-Lefkoşa

                                           4.          

Şinasi TEKMAN  Şerif Arzık Sok.No 5 – Lefkoşa

                                           5.          

Taner   GALİP Ramadan Cemil İşletmeleri- Girne

                                           6.          

Asım DEDEZADE  10 Gündüz Tezel Sokak – Lefkoşa

                                           7.          

Ülker FAHRİ  2 Cumhuriyet Caddesi – Lefkoşa

                                           8.          

Ziyat HAKKI 35 Sakarya Sok. Kösklüçiftlik  Lefkoşa

                                           9.          

Kutlu EYÜPOĞLU Süper Kola Ltd. Mağusa

                                         10.        

Turan Kamil REİSHAN 23 Yeşil Deniz Yolu – Mağusa 

                                         11.

Ersan DAĞLI Basak Sigorta Liman Yolu – Mağusa 

                                         12.

Saffet ALİ Park Hotel – Mağusa

                                         13.

Dr. Teoman SIRRI 100 Bedreddin Demirel Cad. – Lefkoşa

                                         14.

Emine ERK Demak İşhanı, Kat: 1 – Daire: 107 Lefkoşa

                                         15.

Işıl TAŞÇI Işıl Reklam Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa

                                         16.

Macit YÜKSEL 43 Osman Pasa Caddesi – Lefkoşa

                                         17.

Turan KAYNAK Vakıflar İşhanı, Kat 2 Daire 4 Ortaköy

                                         18.

Fuat KUTLU Cyprus Pool, 2 Kurtuluş Cad. – Girne

                                         19.

Kemal YÜCEL Bedreddin Demirel Cad. Kuzey Apt.No: 8  – Lefkoşa

                                         20.

Çetin KÜRŞAT 3 Şht. Nejdet Altınok Sokak – Lefkoşa

                                         21.

Hilmi REFIK Alba Holding Ltd. Haspolat – Lefkoşa

                                         22.

Zaim NECATIGIL Cumhurbaşkanlığı – Lefkoşa

                                         23.

Ali GÜRSOY Organize Sanayi Bölg. – Lefkoşa

                                         24.

Hakkı MÜFTÜZADE 8 Şht. Ferruh Cambaz Sok. – Lefkoşa

                                         25.

Fazıl PLÜMER Şht. Erdoğan Mustafa Sokak,  No: 12 Lefkoşa

                                         26.

Gülsün YÜCEL Demak İşhanı Kat 1 No: 106  Lefkosa

                                         27.

Fikri TOROS 84, Mehmet Akif Cad. – Lefkosa

                                         28.

Simavi AŞIK Belediye Pazarı – Lefkoşa

                                         29.

Kamil ÇAĞRA Çağra Co. Ltd. İskenderun Cad. – Girne

                                         30.

Mustafa RAŞIT Raşit Şirketler Grubu  Ortaköy –Lefkoşa

                                         31.

Cengiz ALP Derya Butik Arasta – Lefkosa

                                         32.

Alper HAN Alper Han Hotel, Öner Sami Coşar SokakGirne

                                         33.

Tekin BİRİNCİ Birinci Holding Ltd. – Lefkoşa

                                         34.

Oğuz Veli BEİDOĞLU A.Ö.F Lefkoşa

                                         35.

Mahmut SEZİNLER Kazım Özalp Sok. No: 1 Alsancak Girne

                                         36.

Ali SALLAKOĞULLARI Sallakoğulları Ltd. – Mağusa

                                         37.

Önder SANVER Atlex Ltd. – Lefkosa

                                         38.

Hüseyin ERDAL 100, Bedreddin Demirel Cad. Lefkosa

                                         39.

Metin KİŞİ Mete Adanır Cad. – Girne

                                         40.

Şeref ÖZSOY 1, Atatürk Cad. Özsoy Apt. Yenişehir Lefkoşa

                                         41.

Havva Ramadan CEMİL Ramadan Cemil İşletmeleri Ecevit Cad. Girne

                                         42.

Elmas GÜZELYURTLU 89  D Girne Cad. – Lefkosa

                                         43.

Heniye GÖZGÜLÜ Beylerbeyi – Girne

                                         44.

Hakkı Şadi ÖNEL İskenderun Cad. No: 28 Karakum – Girne

                                         45.

Özer BOYACI Şht. Tekin Yurdabak Cad. –  Göçmenköy

                                         46.

Şefket ESENBOĞA 63 Beliğ Paşa Sokak – Lefkoşa

                                         47.

Ali DEMİRAĞ Organize Sanayi Bö1gesi – Lefkoşa

                                         48.

Cahit AKIN Mete Adanır Cad. – Girne
  B) Üçüncü kişi ve kuruluşlarca Vakfa yapılacak bağışlar ve ölüme bağlı kazandırmalarC) Vakıf yayınlarının gelirleri;Ç) Vakıfça satın alınan, yaptırılan, inşa ettirilen her türlü taşınır ve tasınmaz mallar ile araçların kira ve kullandırılmasından elde edilen gelirler,D) Vakfın gayelerine aykırı düşmemek şartı ile Mütevelli Heyeti’nin uygun göreceği diğer gelirler,

E) Vakıf tarafından amaçları doğrultusunda yapılacak yatırımlar , ticari işler ve çalışmalardan elde edilecek gelirler,

F) Vakfın banka faizlerinden ve sahip olduğu ya da olacağı hisse senetlerinden elde edilecek gelirler,

G) Vakfın proje bazında sağlayacağı finansmanlardan elde edilecek gelirler,

Ğ) Vakfın amacına uygun genel yada belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bagışlardan oluşur.

Madde 5: Vakfın Merkezi  K. T. Eğitim Vakfı’nın Yönetim Merkezi Lefkoşa’dadır.Vakıf gerek gördüğü yerde (yurt içi veya dışı) şube açabilir.Yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına vakfın mütevelli heyeti karar verir.
Madde 6  Vakıf Gelirlerinin Nasıl kullanılacağı:      Vakıf gelirlerinden vakfın idaresi ve malvarlığının idamesi için gerekli bakım ve onarım giderleri düşüldükten sonra geriye kalan net meblağ’ın yüzde yirmibeşi Vakfın güçlendirilmesi için faydalı görülen alanlarda yatırımda bulunmak için tahsis edilecektir. Bakiye yüzde yetmişbeşlik kısmı ise Vakfın amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu amaçlara tahsis edilen gelirlerin tamamı ayni yıl içerisinde kullanılması zorunlu değildir.
Madde 7  Vakfın Organları: a)  Vakıf Kurucular Heyeti
b)  Vakıf Mütevelli Heyeti
c)  Vakıf Yönetim Kurulu
d)  Genel Müdürlük
A. Vakıf Kurucular Heyeti:     Vakfın Kurucular Heyeti , bu senedin 4. maddesinin (a) bendinde adı ve soyadı yazılı kişilerden teşekkül eder.Kurucular Heyeti , Vakfın kuruluşundan itibaren en geç yedi gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak beş yıl süreyle görev yapacak ilk Mütevelli Heyeti’ni seçer. 
B. Vakıf Mütevelli Heyeti:      Mütevelli Heyeti Vakfın idaresi ile yükümlü ve sorumlu Yönetim Kurulu’nu seçip, denetleyen, ibra eden, karar, seçim ve denetleme organı olup on bir kişiden oluşur. Mütevellilerden birisinin görev süresi içinde iş göremez hale gelmesiveya üyelikten çekilmesi veya beş yıllık görev sürelerinin sonunda heyetin tüm üyelerinin yerlerine, yine heyet üyeleri herbiri ayrı ayrı üçer aday gösterirler. Aday isimlerinin yukarıda tarif edildiği gibi üçte az olması halinde Mütevelliler Heyeti başkanı aday göstermek suretiyle sayıyı üçe tamamlar. Mütevelliler Heyeti Üyeleri üç üç aday gösterme hakkını kullanırken kendi kendilerini de aday gösterebilirler. Adaylar arasındagizli oy açık sayım ile seçim yapılır ve en çok oy alan adaylar beş yıl süre için seçilir.Sürekli mazeretsiz olarak dört toplantıya veya sürekli ve mazeretli sekiz toplantıya katılmayan üyenin üyeliği, Mütevelli Heyeti’nin kararı ile düşer.  Mütevelli Heyeti ilk toplantısında kendi üyeleri arasında beş yıl süreyle görev yapacak bir başkan seçer.Mütevelli Heyeti üyeleri göev süreleri sonunda yeniden aday olabilirler.Mütevelli Heyeti iki ayda bir olağan, heyet üyelerinin dördünün veya başkanın yazılı istemi üzerine ise herhangi bir zaman olağanüstü olarak toplanır . Gerek normal ve gerekse olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati üyelere taahhütlü mektupla en az bir hafta önce duyurulur. Mütevelli Heyeti üye sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Mütevelli Heyeti üyeleri ücret almazlar, ancak Mütevelli Heyeti tarafından zaman zaman tesbit edilecek toplantı huzur hakkı ödeneği alabilirler.
C.  Yönetim     Kurulu:     Mütevelliler Heyeti Başkanı ayni zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Mütevelliler Heyeti, Vakfın tescilini takip eden 30 gün içinde toplanarak yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulunu seçer.Yönetim Kurulu Vakfı Mütevelliler Heyeti kararları ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Vakfı idare ve temsil ile görevli ve sorumludur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, Vakfın gelir ve giderlerini ve mal varlığını ve vakfın faaliyetleri ile ilgili hesap, kayıt ve yazışma islemlerini yerine getirmek amacı ile Vakfa bağlı kadrolar ihdas edip bunları Mütevelliler Heyetinin onayına sunar ve Mütevelli Heyeti kararları doğrultusunda bu kadrolara atama yapar. Bu kadrolara atanan kişilere maaş ve sair haklar Vakıf gelirlerinden sağlanır. Kadrolara atanan kişiler Vakıf Yönetim Kurulu’na ve bu vakfın Mütevelliler Heyeti’ne karşı sorumlu olup vakıf hesapları ve mal varlığının durumu ve vakıfla ilgili yaptıkları bilimum işler hakkında Vakıf Yöneticiler Kurulu’na ve Vakıf Mütevelliler Heyetine yazılı ve sözlü bilgi vermekle sorumlu olacaklardır. Kadroların azil, işten el çektirme işlemlerinde Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
Ç.   Genel         Müdürlük:     Genel Müdürlük, Vakıf Yöneticiler Kurulunun hazırlayacağı statüye göre teşekkül eder. Genel Müdür, Genel Müdürlüğün yönetiminde, Vakıf Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Vakıf Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, oy kullanamaz.Genel Müdür Vakfı, Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararlarına ve genel mevzuata uygun olarak yönetir. Kurulca verilen yetkileri kullanır.Genel Müdürün ve Genel Müdürlük organı ile bu organın görev yetki ve sorumlulukları Vakıf Yönetim Kurulu’nca yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Madde 8:  Denetici Seçimi:     Mütevelliler Heyeti serbest ve yetkili Muhasip – Murakıp görevi yapan kişi veya müesseseyi denetici olarak seçer. Bu şekilde seçilen deneticiler en az altı ayda bir Vakfın gelir ve tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyeti’ne sunar.
Madde 9: Yıllık Bütçe ve Gelirlerin Tahsisi: 

 

Yönetim Kurulu, her takvim yılı için Mütevelliler Heyetinin tasvibi ile kesinleşecek bir bütce hazırlar. Bu bütcede, gelirlerin ve Vakfa yapılan bağışların tahsis esaslarını ve nisbetlerini, Vakfiye esaslarına göre tesbit eder.
Madde 10: Vakıf, Varlık ve Kaynaklarının Artırılması: 

 

    Mütevelliler Heyeti Vakıf gelirinden ayrılarak hapsedilen gelirlerini, Vakıf varlıklarını ve kaynaklarını artırmak amacı ile uygun bulacağı sahalara yatırabilir.
Madde 11: Vakıf Yönetmeliği:     Vakıf; Mütevelliler Heyetince bu vakfiye ve mevzuat esaslarına göre hazırlanan ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile kabul edilecek bir yönetmelik ile idare ve temsil edilir. Yönetmeliğin görüşülmesinde her madde ayrı ayrı oylanır ve her maddenin kabulu için üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu aranır.
Madde 12:  Vakfın Amacını Gerçekleştiremez Hale Gelmesi :     Vakfın herhangi bir sebep ve suretle amacını gerçekleştiremez hale geldiğine dair Mütevelliler Heyeti’nin üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile alacağı kararın sicile tescili için denetleme makamının bu kararı kabulü şarttır. Kabulü halinde Vakfın o tarihteki mevcut varlığı K.K.T.C’de faaliyet gösteren Vakıf Üniversitelerine eşit oranda intikal eder.
Madde 13: Vakıf  Senedinin Değiştirilmesi: 

 

    Vakıf Mütevelli Heyeti, zorunlu ve uygun gördüğü hallerde üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile, işbu senet hükümlerinde değişiklik yapabilir.
Madde 14:  Denetim: İşbu Vakıf  yasalara göre Vakıflar ve  Din İşleri Dairesi’nin denetimine tabidir.